Sormusten sukuseura ry
Perustettu 2001

Sukuseuran tapahtumat

Sukuseuran vuosikokous pidetään joka toinen vuosi hallituksen määräämänä päivänä huhti- syyskuun aikana.

Sukuseuran vuosikokous Joensuussa 28.8.2021

Sormusten sukuseura ry:n vuosikokous pidettiin lauantaina 28.8.2021 Taitogallerian kokoustilassa Joensuussa.

Vuosikokouksessa käsiteltiin sukuseuran sääntöjen määräämät asiat.

Vuosikokous oli alun perin määrä pitää jo vuonna 2020, mutta koronan aiheuttamien kokoontumisrajoitusten vuoksi se siirrettiin vuodella eteenpäin.

Vuosikokouksessa esiteltiin vuosien 2018, 2019 ja 2020 tuloslaskelmat ja taseet, kuultiin
hallituksen vuosikertomukset ja toiminnantarkastajien lausunnot.

Vuosikokous vahvisti vuosien 2018, 2019 ja 2020 tilinpäätökset sekä myönsi vastuuvapauden
hallituksen jäsenille kyseisiltä vuosilta.

Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuosille 2022 - 2023.
Vuodelle 2021 ei ollut vuosikokouksen päättämää jäsenmaksua, joten sitä ei myöskään laskutettu.

Vuosille 2022 - 2023 jäsenmaksua päätettiin korottaa 5 euroa/vuosi seuran taloudellisen tilanteen
vahvistamiseksi.

Jäsenmaksuiksi seuraavalle toimintakaudelle päätettiin seuraavasti:

 • varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on 15 euroa/vuosi
 • ainaisjäsenen jäsenmaksu on 150 euroa (kertamaksu)

Sukuseura jatkaa Sukuseurojen keskusliiton jäsenenä.

Seuraava vuosikokous järjestetään vuonna 2023. Hallitus päättää vuosikokouksen ajankohdan ja paikan alkuvuodesta 2023 ja siitä tiedotetaan jäsentiedotteessa.

Uudelle toimikaudelle hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Juhani Sormunen (Joensuu),
varapuheenjohtajaksi Pauli Sormunen (Tohmajärvi) ja hallituksen jäseniksi Esa Sormunen
(Polvijärvi), Ari Sormunen (Kuopio), Reino Sormunen (Nurmes) ja Veijo Sormunen (Kitee).

Vuosikokouksen jälkeen puheenjohtaja Juhani Sormunen esitteli Sormusten varhaisen historian
alustavia tutkimustuloksia. Käynnissä olevan Sormusten varhaisen historian tutkimusten on määrä
valmistua vuoden 2023 aikana.

Sukuseuran vuosikokous Polvijärvellä 4.8.2018

Sormusten sukuseura ry:n vuosikokous pidettiin lauantaina 4.8.2018 Lomakeskus Huhmarissa Polvijärvellä.

Osallistujia kokouksessa oli 18. Vuosikokouksessa käsiteltiin sukuseuran sääntöjen määräämät asiat.Sukuseuran vuosikokous Juvalla 20.8.2016

Sormusten sukuseura ry:n vuosikokous pidettiin lauantaina 20.8.2016 Juvalla Partalan Kuninkaankartanossa.

Osallistujia kokouksessa oli  34. Vuosikokouksessa käsiteltiin sukuseuran sääntöjen määräämät asiat.Sukuseuran vuosikokous Kolilla 27.7.2014

Sormusten sukuseura ry:n vuosikokous pidettiin 27.7.2014 Kolilla. Kokoukseen osallistujia oli 38. Sukuseuran kokousvieraat tulivat Pohjois-Karjalan lisäksi mm. Mikkelistä, Helsingistä, Urjalasta, Lahdesta ja kaukaisin aina Ruotsista saakka.


Kuva: Sormusten sukuseuran puheenjohtaja Juhani Sormunen (vas.) ja sukututkija Tuula Kiiski (oik.)

Vuosikokouksessa käsiteltiin vuosien 2012 ja 2013 tilinpäätökset, kuultiin hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunnot.

Keskeisimpiä tapahtumia tällä ajanjaksolla olivat mm. seuraavat:

 • Kokouksessa päätettiin käynnistää Sormusten sukukirjan toteuttamishanke.
 • Hallitus käynnisti yhdessä sukututkija Tuula Kiiskin kanssa sukukirjan valmistelutyön syksyllä 2012.
 • Työ on edennyt lähtötietomateriaalin kokoamisella, sukututkimuksilla sekä aineiston yhdenmukaistamisella, tarkistamisella ja tallentamisella Sukujutut-ohjelmaan .
 • Hallitus on kerännyt henkilötietolomakkeita sataa vuotta nuoremmilta sukuseuran jäseniltä ja niitä on palautettu noin 150.
 • Sukuseuran jäsenmäärä on alentunut, koska osa jäsenistä on jättänyt jäsenmaksunsa jatkuvasti maksamatta.
 • Vuoden 2012 lopussa seurassa oli jäseniä 196 henkilöä ja vuoden 2013 lopussa yhteensä 164 jäsentä.

Kokouksessa vahvistettiin vuosien 2012 ja 2013 tilinpäätökset ja toimintakertomus sekä myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle kyseisiltä vuosilta.

Sormusten sukuseuran toimintasuunnitelman painopistealueiksi vuosille 2015 - 2016 todettiin seuraavat asiat:

 • Sukukirjan työstäminen on sukuseuran keskeisin aktiviteetti kaudella 2015 - 2016.
 • Sukututkija Tuula Kiiski tekee parhaillaan sukututkimuksia ja lähdeaineiston yhdenmukaistamista Sukujutut-ohjelmaan. Seuraavan toimintakauden aikana työn painopiste siirtyy sukukirjan toimitustyöhön.
 • Jäsenkirjeen mukana lähetetään edelleen vuosina 2015 - 2016 jäsentietolomake sukukirjan tietojen keräämistä varten ja tietojen julkaisulupaa varten.
 • Jäsenistöltä toivotaan sukukirjaan vanhoja valokuvia, henkilökuvauksia, artikkeleita ja muita dokumentteja.
 • Sukuseuran verkkosivujen ylläpitoon ja kehittämiseen varaudutaan talousarviossa lisäpanostuksella. Tavoitteena on kotisivujen uusiminen nykyaikaisemmiksi hankkimalla uusi kotisivuohjelmisto.
 • Sormusten sukuseura ry jatkaa Sukuseurojen keskusliiton jäsenenä.

Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuosille 2015 ja 2016.

 • Jäsenmaksut tulevalle toimikaudelle vahvistettiin seuraavasti:
 • varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on 12 euroa/vuosi
 • ainaisjäsenen jäsenmaksu on 120 euroa
 • näiden lisäksi toimintakaudella 2015 – 2016 laskutetaan kaikilta jäseniltä lisäjäsenmaksua 25 euroa/vuosi sukukirjan tekemistä varten

Uudelle toimikaudelle hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Juhani Sormunen (Joensuu), varapuheenjohtajaksi Pauli Sormunen (Tohmajärvi) ja hallituksen jäseniksi Pirkko Keskisärkkä (Kontiolahti), Ari Sormunen (Kuopio), Reino Sormunen (Nurmes) ja Veijo Sormunen (Kitee).


Sukuseuran vuosikokous Savonlinnassa 11.8.2012

Sormusten sukuseura ry:n vuosikokous pidettiin 11.8.2012 Savonlinnan Seurahuoneella. Osallistujia kokouksessa oli 32. Pääosa kokousedustajista oli itäisestä Suomesta. Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja lisäksi päätettiin sukukirjan tekemisen käynnistämisestä.

Vuosikokouksessa käsiteltiin vuosien 2010 ja 2011 tilinpäätökset ja kuultiin hallituksen toimintakertomus sekä tilintarkastajien lausunnot.

Keskeisimpiä tapahtumia ajanjaksolla olivat seuraavat:

 • Sukuseuran edellinen vuosikokous pidettiin Joensuussa 31.7.2010. Kokouksessa päätettiin sukuseuran sääntöjen 8 §:n muuttamisesta. Sääntömuutoksen myötä seuran vuosikokous pidetään joka toinen vuosi.
 • Hallitus on valmistellut sukukirjan tekemistä kartoittamalla sukukirjan tekijöitä, pyytämällä tarjoukset kirjan toimittamisesta, esittelemällä aiemmin seurassa tehtyjä sukututkimuksia ja käymällä jatkoneuvotteluja tarjouksen jättäneiden kanssa.
 • Vuoden 2011 lopussa seurassa oli jäseniä 211 henkilöä.

Kokouksessa vahvistettiin vuosien 2010 ja 2011 tilinpäätökset ja toimintakertomus sekä myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ko. vuosilta.

Vuosikokouksessa päätettiin käynnistää Sormusten sukukirjan toteuttaminen hallituksen valmisteleman esityksen mukaisesti:

 • Sormusten sukukirjan toteuttamishanke käynnistetään sukututkija Tuula Kiisken kanssa • Projektissa hyödynnetään Juhani Sormusen, Pauli Sormusen ja Veijo Sormusen aiemmin tekemiä sukututkimuksia ja kaikkea muuta suvun jäsenillä olevaa aineistoa
 •  Tuula Kiiski tekee lisäsukututkimuksia, jotta Sormusten suku saadaan kattavasti kartoitettua • Suvun jäseniltä kerätään materiaalia, tarinoita ja valokuvia suvun historiasta
 •  Alustava aikarajaus sukukirjassa on 1600-luvun lopulta 1900-luvun alkuun • Sukukirjan arvioitu laajuus on noin 700 sivua
 •  Kirjan tekemisen arvioitu kestoaika on 4 – 5 vuotta
 •  Kirjan tekemistä rahoitetaan korottamalla jäsenmaksua. Vuosina 2013 - 2014 tämän suuruus on 25 euroa/jäsen/vuosi. • Hallitus ohjaa ja valvoo sukukirjan toimitustyön etenemistä
 •  Hallitus perustaa kirjatoimikunnan, joka toimii aktiivisessa ja läheisessä yhteistyössä sukukirjan toimittajan kanssa

Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuosille 2013 ja 2014.

Jäsenmaksut seuraavalle toimikaudelle vahvistettiin seuraavasti:

 • varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on 10 euroa/vuosi
 • ainaisjäsenen jäsenmaksu on 100 euroa
 • näiden lisäksi toimintakaudella 2013 – 2014 laskutetaan kaikilta jäseniltä lisäjäsenmaksua 25 euroa/vuosi sukukirjan tekemistä varten

Seuraavalle toimikaudelle hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Juhani Sormunen (Joensuu), varapuheenjohtajaksi Pauli Sormunen (Tohmajärvi) ja hallituksen jäseniksi Pirkko Keskisärkkä (Kontiolahti), Ari Sormunen (Kuopio), Reino Sormunen (Nurmes) ja Veijo Sormunen (Kitee).

Vuosikokouksen jälkeen iltapäivällä tutustuttiin Olavinlinnaan, jonne oli järjestetty opastettu tutustumiskierros. Asiantunteva opas kierrätti kokousedustajia Olavinlinnassa ja kävi samalla läpi linnan värikästä ja monivaiheista historiaa.


Sukuseuran vuosikokous Joensuussa 31.7.2010

Sormusten sukuseura ry:n vuosikokous pidettiin 31.7.2010 Hotelli Kimmelissä Joensuussa. Kokoukseen oli saapunut paikan päälle 33 henkilöä.

Vuosikokouksessa käsiteltiin vuosien 2007 - 2009 tilinpäätökset, kuultiin hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto.


Keskeisimpiä tapahtumia tällä ajanjaksolla olivat mm. seuraavat:

 • sukuseuran edellinen virallinen vuosikokous pidettiin Heinävedellä vuonna 2007 jäsenhankintakampanja totutettiin 2007 - 2008, minkä tuloksena seuraan liittyi 105 uutta jäsentä
 • seuran sukutapaaminen järjestettiin Kuopiossa 2009 Hotelli Iso Valkeisella
 • jäseniä seurassa oli 107 henkilöä vuonna 2007, 212 henkilöä vuonna 2008 ja 260 henkilöä vuonna 2009

Kokous hyväksyi vuosien 2007 - 2009 tilinpäätökset ja toimintakertomuksen sekä myönsi vastuuvapauden hallitukselle ko. vuosilta.

Hallituksen esitys sukuseuran sääntöjen 8 §:n muuttamisesta hyväksyttiin. Sääntömuutoksen myötä seuran vuosikokous pidetään jatkossa joka toinen vuosi (aiemmin joka kolmas vuosi).

Sukuseuran hallitus valtuutettiin valmistelemaan sukukirjan tekoa, käyttämään tähän työhön ulkopuolista asiantuntija-apua sekä valmistelemaan esitys ja kustannusarvio kirjan tekemisestä seuraavaan sukukokoukseen kahden vuoden kuluttua. Sukukirjan laajuus tarkentuu tehtävän esityksen perusteella.

Toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuosille 2011 ja 2012 hyväksyttiin. Samalla päätettiin pitää seuran jäsenmaksu ennallaan: 10 €/jäsen/vuosi tai 100 €/ainaisjäsen.

Seuraavalle toimikaudelle hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Juhani Sormunen (Joensuu), varapuheenjohtajaksi Pauli Sormunen (Tohmajärvi) ja hallituksen jäseniksi Pirkko Keskisärkkä (Joensuu), Ari Sormunen (Kuopio), Reino Sormunen (Nurmes) ja Veijo Sormunen (Kitee).

Kokouksen jälkeen iltapäivällä oli vuorossa Tuula Kiiskin esitelmä sukukirjan tekemiseen liittyvistä asioista. Hän kertoi kokemuksistaan tekemästään Jormanaisten sukukirjasta. Tuula Kiiskin esitys toi paljon hyödyllistä tietoa sukukirjan suunnittelusta, käytännön tekemisestä, rahoituksesta ja painatuksen järjestämisestä.


Sukutapahtuma Kuopiossa 25.7.2009

Sormusten Sukuseura ry järjesti sukutapahtuman lauantaina 25.7.2009 Kuopiossa, Hotelli Iso-Valkeisessa. Sormusten suvun asioista kiinnostuneita osallistujia oli yhteensä 52, joista osa oli viimeisen vuoden aikana liittyneitä uusia jäseniä.

Puheenjohtaja Juhani Sormunen toivotti sukutapahtumaan osallistujat tervetulleiksi ja kertoi sukuseuran perustamisesta ja tähänastisesta toiminnasta. Läsnäolijoiden esittelykierroksella kaikki kertoivat mistä päin Suomea olivat tulleet ja mihin sukuhaaraan kuuluivat, jos heillä oli tietoa.

Aamupäivä oli varattuna keskusteluun ja yhtenä, varsin mielenkiintoisena keskustelun aiheena oli sukukirjan laatiminen. Kannanotot olivat yksimielisesti sukukirjan tekemistä puoltavia. Sukukirjan laatiminen luvattiinkin ottaa käsiteltäväksi vuosikokouksessa 2010.

Lounaan jälkeen puheenjohtaja Juhani Sormunen piti esitelmän aiheesta Sormuset Savossa 1500-luvulla. Esitelmä perustui lähinnä Pohjois-Savon sukututkijain julkaisuun "Tavinsalmen asutustutkimus v. 1548 - 1600 täydennettynä muilla historian tutkijoiden selvityksillä. Yllättävän monta Sormunen-nimistä on löytynytkin silloisesta Tavinsalmen suurpitäjästä.

Sukutapahtumaan oli järjestetty myös kevyempää ohjelmaa. Valtakunnan huippuihin lukeutuva hanuristi Timo Sormunen Siilinjärveltä viihdytti sekä aamu- että iltapäivällä. Timo oli vuonna 2008 Kultainen harmonikka- kilpailun finalistien joukossa. Sukutapahtuman jälkeen juotiin pullakahvit, ja osanottajat ostivat myynnissä olleita sukuseuran vaakunoita ja pinssejä. Sukutapahtumasta on myös puheenjohtaja Juhani Sormusen kirjoitus Sukuviesti-lehdessä (6/2009).


Sukukokous Heinäveden Valamossa 27.7.2007

Sormusten Sukuseura ry piti vuosikokouksensa Heinävedellä, Valamon luostarin kulttuurikeskuksen kokoussalissa 28.7.2007.  Tilaisuuteen osallistujia oli noin 40.

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari U. Pesonen, joka johti taitavasti  paikoin vilkkaaksikin käynyttä keskustelua seuran tulevasta toiminnasta. Yhdessä todettiin, että tärkeintä on saada ensin jäsenpohjaa laajemmaksi, jotta voitaisiin myöhemmin koota ja täydentää Sormusia koskevat sukututkimukset ja mahdollisesti toteuttaa myös sukukirja.

Hallitus sai valtuudet aktiivisen jäsenhankintakampanjan toteuttamiseksi. Seuraava sukutapaaminen päätettiin järjestää v. 2009. Jäsenmaksuksi vuosille 2008-2010 hyväksyttiin 10 euroa/v.

Vuosikokouksen päätöksiä toteuttamaan valittiin seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi seuran puheenjohtajaksi edelleen Juhani Sormunen ja varapuheenjohtajaksi Pauli Sormunen sekä hallituksen jäseniksi Ari Sormunen, Olavi Sormunen, Reino Sormunen, Veijo Sormunen ja Lahja Voutilainen.

Sukutapahtuma Lieksassa Hotelli Pielisessä 22.7.2006

Sormusten Sukuseura ry järjesti sukutapahtuman Lieksassa Hotelli Pielisessä lauantaina 22.7.2006, klo 10 alkaen. Aluksi puheenjohtaja Juhani Sormunen toivotti noin 60 osallistujaa tervetulleiksi tilaisuuteen. Lieksa- Pielisjärvi Seuran puheenjohtaja Terttu Heiskanen-Timonen piti mielenkiintoisen esitelmän Pielisjärven asutushistoriasta.

Yhteisen ruokailun ja vapaan seurustelun jälkeen Sukuseurojen Keskusliiton (SSK) hallituksen jäsen Matias Eronen kertoi sukuseuratoimintaan ja sukututkimukseen liittyvistä asioista. Hän lahjoitti SSK:n puolesta Sormusten sukuseuralle teoksen ”Euroopan monarkit”. Tilaisuuden aikana osallistujilla oli myös mahdollisuus tutustua SSK:n julkaisuihin ja Sukuviesti-lehteen, jonka moni tilasikin edulliseen jäsenhintaan.

Ohjelman jälkeen oli järjestetty osallistujille mahdollisuus tutustua Vuonislahden Paaterissa sijaitsevaan kuvanveistäjä Eva Ryynäsen museona toimivaan ateljeekotiin, galleria-kahvilaan ja ainutlaatuiseen Paaterin kirkkoon sekä Lieksassa sijaitsevaan Pielisen museoon.


Sukuseuran vuosikokous Tohmajärvellä 31.7.2004

Sormusten sukuseura ry kokoontui 31.7.2004 Tohmajärvellä, perinteikkäässä Jouhkolan Hovissa joka on ollut aikoinaan "Karjalan Kuninkaan" Gabriel Walleniuksen kartanona 1700-1800 luvun vaihteessa.

Samalla pidettiin myös virallinen sukukokous.

Uuteen sukuseuran hallitukseen tulivat valituksi:

 • Puheenjohtaja Juhani Sormunen
 • Varapuheenjohtaja Pauli Sormunen
 • Hallituksen jäsen Veijo Sormunen
 • Hallituksen jäsen Lahja Voutilainen
 • Hallituksen jäsen Heikki Härkönen
 • Hallituksen jäsen Reino Sormunen
 • Hallituksen jäsen Olavi Sormunen
 • Rahastonhoitaja Pirkko Keskisärkkä

Kokousväkeä viihdytti ruokailun yhteydessä "Wanha Wallenius", harrastelijanäyttelijä Jouko Tyyni, pukeutuneena tyylikkääseen 1700- luvun asuun ja kertoen tilan ja myös Walleniuksen suvun vaiheista Tohmajärvellä ja Jouhkolan hovissa.

Sukutapahtumaa vietettiin aurinkoisessa ja lämpimässä säässä sateisen kesän keskellä. Osallistujia oli saapunut n. 70 sukuseuran jäsentä perheineen.

Kokouksessa esiteltiin Yrjö Sormusen suunnittelema Sormusten Sukuseuran vaakuna.


Sukutapahtuma Lomakeskus Huhmarissa Polvijärvellä 3.8.2002

Noin 80 Sormusten sukuseuralaista perheineen kokoontui Lomakeskus Huhmarille 3.8 2002 aurinkoiseen ja upeaan kallioravintola Louheen.

Tilaisuuden avauksen jälkeen hiljennyttiin Ester Sormusen muistolle. Ester Sormunen oli suorittanut mittavan urakan Tohmajärven Sormusten sukuhaaran selvittämiseksi aina vuoteen 1738, jolloin ensimmäinen Olof Sormuin todettiin asettuneen Tohmajärvelle.

Juhani Sormunen kertoi sitten Polvijärven Sormusten sukuhaaran siirtymisestä Pielisjärven Hattuvaarasta silloisen Suur-Liperin Sotkuman kylään.

Kahvittelun ja Yrjö Sormusen sukuseuralle suunnitteleman pinssien myynnin jälkeen siirryttiin tyyntä Höytiäistä pitkin Tuula-vesibussilla n. 2 km matka Hiekkasaarelle. Perillä nautittiin lammasta joka oli valmistettu perinteisesti "rosvopaisti" menetelmällä ja väliin lauleltiin yhteisesti hanurimusiikin tahdittamana.

Vesibussimatkan aikana laivuri kertoili Höytiäisen laskusta elokuussa vuonna 1859.Höytiäinen aleni tuolloin 9,5 m ja maata paljastui yli 10 000 hehtaaria.

Seuraavaa sukutapahtumaa seuran hallitus on suunniteltu v. 2004 Tohmajärvelle.


Sormuset perustivat sukuseuran Nurmeksessa 15.7.2001

Lähes sata Sormusta kokoontui Nurmeksen Bomballe aurinkoisena sunnuntaina 15.7.2001 perustamaan Sormusten sukuseuraa. Tilaisuuden avasi upeassa Kalevan Hovijuhlatalossa Pauli Sormunen.

Juhani Sormunen kertoi Sormusten suvun esiintymisestä 1500- ja 1600-luvuilta säilyneiden verotustietojen ja tuomiokirjojen perusteella.

Varsinaisessa kokouksessa puhetta johti Yrjö Sormunen, joka heraldiikasta kiinnostuneena oli alustavasti suunnitellut Sormusten suvulle tunnusta. Sormusten sukuseura päätettiin rekisteröidä vielä loppukesän kuluessa.

Seuran hallituksen kokous valitsi puheenjohtajaksi Juhani Sormusen Joensuusta, varapuheenjohtajaksi Pauli Sormusen Tohmajärveltä ja hallituksen jäseniksi Pirkko Keskisärkän Kontiolahdelta, Esa Sormusen Polvijärveltä, Reino Sormusen Nurmeksesta, Olavi Sormusen Joensuusta ja Veijo Sormusen Kiteeltä.