Sormusten sukuseura ry
Perustettu 2001

Sormusten suvun historiaa


Sormusen suku luetaan Savon historia I kohdassa Esihistorian vuosituhannet ja keskiaika 1323 - 1534 pohjoisen reuna-alueen kantasuvuksi ja lähtöyhteytenä Karjalassa pidetään Äyräpäätä. Vanhassa Äyräpäässä löytyy Muolaassa Sormula-niminen kylä. Tosin siellä ei enää v. 1559 merkinnöissä ole kirjattu yhtään Sormusta.

Savon historian Sormusia on asunut ainakin v. 1541 Juvan Vesikansassa 1 talous ja Juvan Joroisilla 8 taloutta, Säämingin Iitlahdessa 1 talous ja Rantasalmella 1 talous. Myös nykyisen Leppävirran Osmajärven seuduilla on Arvo M Soininen tutkimuksissaan todennut asuneen Sormusia jo ennen "Klemetti- kirjurin" -aikaa, siis v. 1542 - 1547.

Etelä-Pohjanmaan historian mukaan on Alavuden Töysäjärvellä asunut v. 1568 Lauri Sormunen ja Seinäjoen latvoilla Kihniän pohjassa v. 1570 Matti Sormunen sekä Alajärven Lehtimäellä v. 1575 Antti Sormunen. Oulunjokilaakson historia kertoo Heikki Sormusen asuneen v. 1582 Oulunsalossa. Myös Tornionjoki-Kemijokilaakson asutuksen synnyn nimistötieteellinen ja historiallinen tutkimus sisältää Sormusia, Anders Sormusen v. 1598, Olof Sormusen v. 1610 ja Erich Sormusen v. 1614. Näiden Sormusten epäillään lähteneen uudisasukkaiksi Oulunsalosta.

Nilakan Vuonamolahdessa verotettiin ensikertaa Antti Sormusta v. 1565 kertoo Pielaveden-Keiteleen historia. Kirjoittajat olettavat Sormusten olevan Juvalaista perua. Tästä Vuonamonlahden Sormussikermästä yksi juontuma menee Ruotsiin, Taalainmaalle. Yrjö Sormusen sanotaan tulleen Rautalammelta v.1634 Taalainmaan Nåsin pitäjään. Suurin osa Sormusista näyttäisi nousseen Leppävirran vesistöreittiä pitkin pohjoista kohden.

Pohjois-Savon Sukututkijat ovat keränneet Tavisalmen asutustutkimuksen v. 1548-1600. Näissä selvityksissä näyttäisi löytyvän yli 20 Sormusten isännöimää tilaa Tavisalmen suurpitäjässä kyseisenä aikakautena. Myös nykyisestä Kainuusta, Nuasjärven rannalta löytyi aivan 1600-luvun alussa Grels Sormunen, hän näyttäsi olleen jopa lautamiehenä Turunkorvan eli Nuasjärven kylästä v. 1626 - 1633 Kajaanin käräjillä. V. 1631 veroluetteloissa esiintyy jo Olof Sormunen Nurmeksen Rekulassa. Alue oli vastikään Stolbovan rahassa liitetty Ruotsi-Suomeen.