Sormusten sukuseura ry
Perustettu 2001

Liittyminen seuraan


Sormusten sukuseuran sääntöjen mukaan "Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva, tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt. Sukuseuran jäsenet hyväksyy seuran hallitus."

Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa jäsenmaksun kymmenkertaisena. Seuran jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä seuraan nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksusta ja joilla ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

Varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Vuosikokouksen päättämät jäsenmaksut ovat seuraavat:

  • varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on 15 euroa/vuosi
  • ainaisjäsenen jäsenmaksu on 150 euroa

Jäsenille lähetetään jäsenmaksulomakkeet keväisin lähetettävän jäsentiedotteen mukana. Jäseneksi voit liittyä

  • lähettämällä täytetyn jäsentietolomakkeen postitse tai sähköpostitse rahastonhoitajalle tai
  • lähettämällä vastaavat tiedot tiedot sähköpostitse rahastonhoitajalle ja viestin otsikoksi “Liittyminen Sormusten sukuseuraan”

Lomake lähetetään rahastonhoitajalla. Kts. Yhteystiedot-sivulta osoitetiedot.

Jäsentietolomakkeella jäsenet voivat  myös täydentää tietojaan tai ilmoittaa tietojen muutoksista.

Tietoja Sormusten sukuseuran toiminnasta ja jäsenyydestä voit saada ottamalla yhteyttä seuran hallitukseen tai toimihenkilöihin (kts. Yhteystiedot-sivu).