SORMUSTEN SUKUSEURA
LIITTYMINEN

Liittyminen sukuseuraan

Sormusten sukuseuran sääntöjen mukaan "Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva, tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt. Sukuseuran jäsenet hyväksyy seuran hallitus." Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa jäsenmaksun kymmenkertaisena. Seuran jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä seuraan nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksusta ja joilla ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa. Varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Vuosikokouksen päättämät jäsenmaksut ovat seuraavat: varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on 10 euroa/vuosi ainaisjäsenen jäsenmaksu on 100 euroa   Jäsenille lähetetään jäsenmaksulomakkeet keväisin lähetettävän jäsentiedotteen mukana. Jäseneksi voit liittyä lähettämällä täytetyn jäsentietolomakkeen postitse rahastonhoitajalle tai lähettämällä täytetyn jäsentietolomakkeen skannattuna sähköpostitse rahastonhoitajalle tai lähettämällä vastaavat tiedot tiedot sähköpostitse rahastonhoitajalle ja viestin otsikoksi “Liittyminen Sormusten sukuseuraan” Lomake lähetetään postiosoitteeseen: Jaana Sormunen, Haarakastie 58, 70800 KUOPIO tai sähköpostiosoitteeseen: jaana.sormunen@dnainternet.net. Jäsentietolomakkeella jäsenet voivat  myös täydentää tietojaan tai ilmoittaa tietojen muutoksista. Tietoja Sormusten sukuseuran toiminnasta ja jäsenyydestä voit saada ottamalla yhteyttä seuran hallitukseen tai toimihenkilöihin (kts. yhteystiedot). JÄSENTIETOLOMAKE (pdf)
Etusivu Ajankohtaista Sormusten suku Säännöt Liittyminen Yhteystiedot Sukukirja Jäsentiedotteet Tapahtumat
                                                  © Sormusten sukuseura 2016

Jäsentietolomake

Jäsentietolomakkeen löydät tästä linkistä. Palauta täytetty lomake sukuseuran rahastonhoitajalle. Katso yhteystiedot tästä linkistä.

 Liittyminen sukuseuraan

Liittyminen